Žinios ir kontaktai. Jau 15 metų
En

Personalo vadybos efektyvumas

Žmogiškųjų išteklių sritis - viena svarbiausių organizacijos valdymo funkcijų, todėl jos veiklai jau keliami efektyvumo reikalavimai.

Dauguma organizacijų deklaruoja, kad darbuotojai - didžiausias jų turtas. Tačiau šio brangaus turto valdymui dažnai dar tik ieškoma efektyviausių būdų. Personalo valdymo efektyvumas priklauso nuo organizacijos brandos. Brandžių įmonių vadovai skiria tolygiai dėmesio visoms vadybos sritims, tarp jų žmogiškųjų išteklių valdymui. Akivaizdu, kad bendrieji veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo reikalingų specialistų paieškos ir įdarbinimo greičio, naujų darbuotojų integravimo spartos, visos komandos mokymo, kompetencijos didinimo, tinkamo darbuotojų motyvavimo ir veiklos vertinimo.

Visoms personalo valdymo sritims - nuo darbuotojų paieškos iki jų atleidimo ir naujų specialistų įdarbinimo - reikėtų turėti tam tikrus vertinimo rodiklius (ang. Key Performance Indicators - KPI). Tik tada vadovai ir personalo specialistai galės tinkamai įvertinti žmogiškųjų išteklių vadybos efektyvumą ir tobulėjimo poreikį.

Ar jūsų organizacija turi personalo veiklos rodiklių rinkinį?