Žinios ir kontaktai
En

Pagrindiniai veiklos rodikliai rezultatų matavimui

Įmonės ir organizacijos savo veiklos rezultatus matuoja įvairiais rodikliais. Reikėtų pasirinkti tokį pagrindinių veiklos rodiklių (ang. Key Performance Indicators - KPI) rinkinį, kuris yra tinkamiausias konkrečiai organizacijai.

Vadovams, finansininkams, verslo kontrolieriams KPI rodikliai turėtų būti pagrindiniu įrankiu vertinant, ar organizacija juda sėkmės link. Tinkamas KPI rinkinys atskleis veiklos rezultatus tinkamu būdu ir taip pat parodys sritis, kurioms reikia dėmesio.

Dažna problema, kad įmonės renka ir ataskaitose pateikia labai daug informacijos, kurią lengva pamatuoti. To rezultatas - duomenyse, ataskaitose „paskendę" vadovai. Kiekvienai įmonei ar organizacijai reikėtų pasirinkti pačius svarbiausius KPI rodiklius, t.y. suteikiančius ilgalaikės vertės, atsižvelgiant į veiklos tikslus ir strategiją. Pirmiausia turi būti aiškiai nustatyti tikslai ir strategija, o tada KPI rodikliai su jais glaudžiai susieti.

Pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) yra tiek finansiniai, tiek nefinansiniai, juos galima suskirstyti į kelias grupes:

Finansinių rezultatų matavimo rodikliai: grynasis pelnas, pelno marža, bendrasis pelnas, veiklos pelnas, kapitalo grąža, apyvartinio kapitalo rodiklis ir kt.

Klientų aptarnavimo rodikliai: klientų išlaikymo procentas, klientų pasitenkinimo indeksas, klientų apyvartumas, klientų įsitraukimo lygis, klientų skundų skaičius ir kt.

Rinkodaros rezultatų rodikliai: rinkos dalis, jos augimas, prekės ženklo vertė, tinklalapio lankomumas ir kt.

Veiklos (operacijų) rodikliai: pajėgumų panaudojimo lygis, nereikalingų procesų lygis, užsakymo įvykdymo trukmė, darbų atlikimo trukmės nuokrypiai, išlaidų nuokrypis nuo biudžeto, naujo produkto patiekimo rinkai trukmė ir kt.

Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai: vienam darbuotojui tenkančios pardavimo pajamos, darbuotojų įsitraukimo lygis, pasitenkinimo indeksas, vidutinė darbuotojo darbo organizacijoje trukmė, naujo darbuotojo pasamdymo trukmė, investicijų į mokymą grąža ir kt.

Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai: anglies dvideginio išmetimas, vandens suvartojimas, elektros energijos sunaudojimas, išmetamų atliekų sumažinimo koeficientas, atliekų perdirbimo lygis ir kt.

Plačiau apie šiuos rodiklius galima pasiskaityti šiame straipsnyje anglų k.

Kokius veiklos rodiklius naudoja jūsų įmonė ar organizacija ir kodėl?