Žinios ir kontaktai
En

Personalo vadovų konferencija 2014

2014 m. balandžio 17 d. Vilnius, „Crowne Plaza Vilnius“

Visi personalo vadybos etapai turi didelės įtakos įmonės veiklos sėkmei ir rezultatams. Nuo teisingai pasirinktų darbuotojų priklauso specialistų ir vadovų komandos efektyvumas, tinkamos motyvavimo priemonės lemia visos organizacijos produktyvumą. Žmogiškųjų išteklių valdymo klausimai nuo darbuotojų atrankos, motyvavimo iki ugdymo tampa svarbūs ne tik personalo specialistams, bet ir visiems įmonės vadovams.

Su kokiais personalo valdymo iššūkiais susiduria Lietuvos įmonės? Kaip suformuoti komandą iš skirtingų kartų darbuotojų? Kokias netradicines motyvavimo priemones pasitelkti norint pritraukti ir išlaikyti paklausiausių profesijų darbuotojus?

„Personalo vadovų konferencija 2014" - profesinis renginys apie žmogiškųjų išteklių vadovams aktualiausius klausimus. Konferencijos pagrindinė tema - personalo vadybos geroji praktika.

Konferencijos pranešimų temos:

  • Personalo vadybos branda ir nauda organizacijai;
  • Darbuotojų pritraukimo ir atrankos iššūkiai;
  • Įvairovės valdymas komandoje: skirtingų kartų darbuotojų apjungimas;
  • Paklausiausių profesijų darbuotojų atranka ir motyvavimas netradicinėmis priemonėmis;
  • Darbuotojų ugdymas ir kompetencijos centrai.

Konferencija skirta personalo vadovams ir specialistams, taip pat įmonių, organizacijų vadovams.