Žinios ir kontaktai
En

Efektyvaus personalo valdymo taisyklės

Personalo vadovai ir specialistai dažnai yra atsakingi ne tik už žmogiškųjų išteklių, bet ir visos įmonės veiklos strategiją. Efektyvus personalo valdymas yra svarbus organizacijos sėkmei.

Sėkmingam personalo valdymui yra svarbūs šie žingsniai:

Įvertinti verslo tikslus. Svarbu išsiaiškinti, į ką šiuo metu svarbiausia orientuotis: verslo plėtrą, sąnaudų mažinimą? Personalo valdymo tikslai turi žengti greta su visos organizacijos tikslais.

Apsvarstyti dabartinį ir būsimą darbuotojų poreikį. Įvertinus verslo tikslus, reikia apgalvoti, kiek ir kokių darbuotojų šiuo metu įmonė turi ir ar jų poreikis keisis ateityje. Ar reikia keisti darbuotojų skaičių? O gal reikėtų papildomai apmokyti jau turimus darbuotojus, kad jie galėtų prisiimti papildomų pareigų?

Išanalizuoti turimus išteklius. Ar įmonė turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kurie atitiktų jos dabartinį ir būsimą darbuotojų poreikį? Kokius įgūdžius turi darbuotojai, kokios yra jų stiprybės ir silpnosios vietos? Šias žinias reikia panaudoti suteikiant kiekvienam darbuotojui tokį vaidmenį darbovietėje, kuris geriausiai atitiktų jo turimus įgūdžius.

Komunikuoti su darbuotojais. Viena iš personalo valdymo sudėtinių dalių turėtų būti organizacijos tikslų, vertybių ir lūkesčių perdavimas darbuotojams. Šią informaciją darbuotojai galės panaudoti organizuodami savo darbą ir darydami viską, kad padėtų organizacijai siekti jos tikslų.

Ar jūsų įmonė efektyviai valdo personalą?