Žinios ir kontaktai
En

Vadovų efektyvumo diena 2021

2021 m. birželio 10 d. Viešbutis „Margis“, Trakų r. + internetu

Kaip įžvelgti realias galimybes organizacijoje neapibrėžtumo ir pokyčių sąlygomis?
Ką reiškia vadovui mąstyti skirtingais režimais ir kokiose situacijose jie pritaikomi?
Kaip nesupainioti asmeninio produktyvumo su vadovavimo efektyvumu?
Kuo efektyviam vadovavimui naudinga asmenybių tipologija pagal 5 elementus?
Kodėl svarbi ryto rutina ir ritualai?
Kaip sukurti produktyvumą skatinančią aplinką komandoje?
Kaip efektyviai kalbėti viešai ir daryti poveikį per nuotolį?

„Vadovų efektyvumo diena 2021“ – viduriniosios ir aukščiausios grandies vadovams skirtas renginys apie efektyvaus vadovavimo metodus ir asmeninį efektyvumą nuo psichologinių atradimų iki praktiškų produktyvios veiklos technikų.

Nauda dalyviams: profesionalūs lektoriai, praktiški patarimai, įkvepiančios istorijos.

Renginio tikslas: naujos idėjos, konkretūs įrankiai, geros emocijos.

Sužinokite, išbandykite, patirkite!

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Programa
9:15 - 9:30

Dalyvių registracija (prisijungimas)

9:30 - 10:20

Pokyčio kodas organizacijose: galimybės neapibrėžtume

Dr. Rasa Katilienė

ICF ACC koučingo specialistė > > Plačiau > >

R. Katilienė – socialinių mokslų (vadybos mokslo) daktarė, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė bei vadovų magistrantūros modulio „Organizacijų pokytis“ vadovė, ICF ACC koučingo specialistė, verslo konsultantė.

 • Kaip atpažinti tai, ko nematome organizacijose?
 • Kokius įrankius valdo pokyčio kūrėjai neapibrėžtumo ir didelio kompleksiškumo sąlygomis?
 • Kokie žingsniai padeda sukurti „good-enough-for-now“ („šiam momentui pakanka“) sprendimus?
10:20 - 11:00

Mąstymas – pamirštas vadovo kasdienos įrankis?

Ignas Sutkevičius

Konsultantas, „OVC Consulting“ > > Plačiau > >

I. Sutkevičius yra verslo konsultantas, sukaupęs daugiau kaip 5 metų patirtį konsultuojant ir vedant mokymus organizacijoms, veikiančioms įvairiose industrijose, skirtingose Europos šalyse: nuo viešojo sektoriaus organizacijų iki pripažintų tarptautinių kompanijų. Pranešėjo ekspertinės sritys: strateginis valdymas; organizacijų vystymas; projektų valdymas.

Greitis, reagavimas, sprendimų priėmimas, inovacijos – kiekvieno vadovo kasdienoje sutinkami terminai. Kodėl dažnai pamirštame mąstymą?

 • Kokia turėtų būti mąstymo vieta vadovo „įrankių dėžėje“?
 • Ką iš tiesų vadovui reiškia mąstyti skirtingais režimais?
 • Kokiose situacijose pritaikomi skirtingi mąstymo režimai?
 • Kodėl taip sunku priimti sprendimus chaoso metu?
 • Kokių „radikalių“ taktikų gali imtis vadovas, kad privalomai išplėstų savo mąstymą?
11:00 - 11:30

Pertrauka

11:30 - 12:10

Kaip vadovui nesupainioti asmeninio produktyvumo su vadovavimo efektyvumu?

Lina Šumskaitė Jankauskienė

Konsultantė, „LinaLEAN“ > > Plačiau > >

L. Šumskaitė Jankauskienė yra įmonės „LinaLEAN“ įkūrėja ir organizacijų valdymo konsultantė. Dirba su efektyvaus valdymo praktikomis, konsultuoja Lietuvos bei tarptautines verslo ir viešojo sektoriaus organizacijas veiklos efektyvumo didinimo ir nuolatinio tobulinimo kultūros diegimo klausimais. Viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti su administracinio profilio veiklų optimizavimu. Pranešėjos specializacija: strateginis planavimas, rodikliais pagrįstas valdymas, procesų valdymas ir optimizavimas, darbuotojų į(si)traukimo didinimo praktikos, LEAN ir kt.

 • Kodėl vien produktyvumo vadovui neužtenka?
 • Kokią vertę vadovas sukuria?
 • Pervargęs vadovas ir „perkontroliuotas“ darbuotojas – kaip iš to išeiti?
 • Kas yra „dienos fotografija“ ir kitos gerosios praktikos?
12:10 - 13:00

5 elementų asmenybių tipologija kaip vadovavimo instrumentas

Rūta Gurung

Asmenybių tipologijos ekspertė > > Plačiau > >

R. Gurung daugiau kaip 20 metų dirbo rinkodaroje, iš jų 18 metų rinkodaros vadovės pareigose. Daugiausia patirties šioje srityje sukaupė dirbdama pardavimų skatinimo skyriaus vadove, o vėliau ir rinkodaros ir pardavimų direktore prekybos tinkle, kur teko vadovauti daugiau nei 40 žmonių komandai. Šiuo metu pranešėja dirba kaip verslo konsultantė mokymų srityje. Daugiau nei 15 metų domisi asmenybių tipologija pagal kinų 5 elementų teoriją, iš jų 5 metus veda mokymus šia tema, konsultuoja asmeniškai, organizuoja sąmoningumo stovyklas – padeda žmonėms geriau pažinti save ir šalia esančius bei kurti sąmoningesnius santykius.

 • Kas yra asmenybių tipologija pagal 5 elementus?
 • Ką apie darbuotoją pasako nosies forma?
 • Kaip dirba skirtingo dominuojančio elemento žmonės?
 • Kas juos motyvuoja?
13:00 - 14:00

Pietų pertrauka

14:00 - 14:40

Nuotolinis viešasis kalbėjimas: kaip kalbėti ir daryti poveikį, kad ir koks būtų atstumas?

Balys Narbutas

Komunikacijos konsultantas, „Fabula Rud Pedersen Group“ > > Plačiau > >

B. Narbutas yra viešojo kalbėjimo treneris, lektorius ir komunikacijos konsultantas agentūroje „Fabula Rud Pedersen Group“. Viešosios komunikacijos srityje dirba nuo 2002 m., kuomet pradėjo eiti korespondento pareigas „Žinių radijuje“. Vėliau dirbo vienos iš parlamentinių frakcijų atstovu spaudai, o 2007 m. prisijungė prie agentūros komandos, kur netrukus įsitraukė į mokymų ir konsultavimo veiklą. Pranešėjas sukūrė ir įgyvendino daugelį kompleksinių ugdymo programų, apimančių asmeninius komunikacijos gebėjimus ir lyderystę, viešąjį kalbėjimą ir bendravimą su žiniasklaida, vidinę komunikaciją, darbuotojų motyvaciją ir organizacijų psichologiją, komunikacijos krizių valdymą. Nuolat veda mokymus bei teikia konsultacijas įvairių organizacijų darbuotojams, vadovams, verslo ir visuomenės lyderiams.

 • Viešojo kalbėjimo stresas: ar jo patiriame mažiau kalbėdami per atstumą ir kaip jį įveikti?
 • Svarbiausias iššūkis – kaip pritraukti ir išlaikyti auditorijos dėmesį?
 • Kokie yra pagrindiniai sėkmingo pranešimo ingredientai?
 • Kaip užtikrinti, kad klausytojai bus su jumis nuo pranešimo pradžios iki pabaigos?
 • Kokia yra kūno kalbos svarba ir iššūkiai kalbant nuotoliniu būdu?
14:40 - 15:20

Įtraukiantis vadovas: kaip sukurti produktyvumą skatinančią aplinką komandoje?

Gintarė Buinickaitė

Konsultantė, „TMD Partners“ > > Plačiau > >

G. Buinickaitė turi daugiau kaip 8 metų praktinės patirties vadovaujant komandoms, mokant bei ugdant darbuotojus ir įvairaus lygio vadovus. Konsultantė yra dirbusi didelėse tarptautinėse organizacijose, padėjo joms įkurti paslaugų centrus Vilniuje. Taip pat dirbo „Western Union“ CEO komandoje įmonės pagrindiniame biure Denveryje (JAV), kur vykdė įvairius projektus su aukščiausio lygio vadovais, įgijo vadovavimo patirties daugiakultūrėse komandose. Pranešėjos specializacijos ir interesų sritys: emocinis intelektas, komandinis darbas bei bendravimas, streso ir konfliktų valdymas, kūrybingumas organizacijose.

 • Kodėl vis dažniau kalbama apie heterogeniškas komandas ir įtraukties bei įvairovės kultūros kūrimą organizacijose?
 • Kaip įvairovės kultūra veikia organizacijų rezultatus ir kuo tai naudinga vadovams?
 • Kaip vadovui išlikti objektyviu pritraukiant skirtingus darbuotojus?
 • Kaip atpažinti vidinius barjerus savyje ir kituose bei juos eliminuoti?
 • Kokiomis savybėmis pasižymi įtraukiantys vadovai ir kuo įtrauktis svarbi kiekvienam komandos nariui?
15:20 - 16:00

Ryto rutinos didesniam efektyvumui

Mindaugas Grajauskas

Partneris, „OVC Consulting“ > > Plačiau > >

M. Grajauskas yra mokymų treneris ir verslo konsultantas, dirbantis šioje srityje daugiau kaip 10 metų. Nuolat ieško būdų, kaip supaprastinti kompleksinius gyvenimo aspektus, domisi ir tyrinėja kasdienes bet kurio žmogaus gyvenimo temas – nuo produktyvumo ir asmeninio efektyvumo, sąmoningumo ir savivokos didinimo, komandinės veiklos stiprinimo iki asmeninių finansų valdymo ir investavimo.

 • Kuo svarbi ryto rutina ir ritualai?
 • Kaip sukurti daugiau laiko ryto ritualams?
 • Kokie ryto rutinos elementai padidina dienos produktyvumą?
 • Kaip pradėti keisti savo ryto rutiną, siekiant didesnio produktyvumo ir geresnės savijautos?
16:00 - 16:10

Konferencijos pabaiga


Informacinis partneris

 

Norite apie rengiamas konferencijas sužinoti pirmieji?  Užsiprenumeruokite informaciją apie mūsų renginius!